טקס
הענקת מלגות קק"ל

אנו מתכבדים ונרגשים להזמינך לטקס המרכזי להענקת מלגות של
קרן קיימת לישראל
במעמד יו"ר דירקטוריון קק"ל
מר אברהם דובדבני

הטקס יתקיים
ביום רביעי
י״ג בכסלו תשפ״ג
07.12.2022
בשעה 14:30
בית הרצל
יער חולדה

הגעה לטקס באופן עצמאי
או באמצעות מערך ההסעות אותו מציעה קק"ל
פרטים ובחירת אופן ההגעה
בטופס ההרשמה לטקס

הרשמה לאירוע
והשתתפות בטקס
היא חובה
ותנאי לקבלת המלגה

מצפים לראותך
החטיבה לגיוס משאבים
וקשרי חוץ
קרן קיימת לישראל

דילוג לתוכן