טקס הענקת מלגות קק"ל

לסטודנטים

אנו מתכבדים ונרגשים להזמינך לטקס המרכזי להענקת מלגות של
קרן קיימת לישראל
שייערך בזום
במעמד יו"ר דירקטוריון קק"ל
מר אברהם דובדבני

הטקס יתקיים
ביום שני
כ״ג בטבת תשפ״ב
27.12.2021

14:30 - התחלת רישום
15:00 - התחלת הטקס

הרשמה ביום הטקס והשתתפות בטקס שיערך בזום היא חובה ותנאי לקבלת המלגה

יש לפתוח מצלמות לאורך כל האירוע

מצפים לראותך
החטיבה לגיוס משאבים
קרן קיימת לישראל

דילוג לתוכן